Mötesanteckningar / Logg

< Till Startsidan

2023-07-02
Allt uppdaterat efter anvisningare från 2023-06-20
Viss anpassning var nödvändig på baksidans långa text.
Ev. missförstånd av uppdraget kan även finnas så texterna
skulle må bra av att ses över igen. / Kalle

2023-06-20
Alla texter är genomgångna av Gunilla Sternelius.
Arbete med annonsörter har påbörjats. 

2023-04-24 (ca)
Projekt Turistkarta Adelsö. Nr 5

2023-04-18 (ca)
Projekt Turistkarta Adelsö. Nr 4

2023-03-26
Projekt Turistkarta Adelsö. Nr 3
Minnesanteckningar från möte 2023-03-26
i Hembygdsgården med Mats, Anders G, Olle W

2023-03-10
Projekt Turistkarta Adelsö. Nr 2
Minnesanteckningar från möte 2023-03-10
hos Mats tillsammans med Anders G, Olle W och Ove W.

2023-02-15
Projekt Turistkarta Adelsö. Nr 1

Minnesanteckningar från möte 2023-02-15
hos Mats tillsammans med Anders G och Ove W.