Om Adelsö Föreningsråd

Adelsö föreningsråd har till uppgift:

Att samordna de ideella Adelsöföreningarnas verksamheter
där samverkan ger fördelar och konkurrens kan undvikas som: julmarknad, årlig vandringsdag och sommarprogram på Adelsö.

Att fungera som opinionsbildare och språkrör för föreningsverksamhet och allmänhet på Adelsö i olika frågor som kommunikationer och tillgång till kommunal service

Att i förhållande till Ekerö kommun ta det övergripande
ansvaret för hela det område på Adelsö som den
30 oktober 1938 uppläts dels till en idrottsplats och dels en folkpark på evärderlig tid.

Att för föreningarnas och Ekerö kommuns räkning förvalta Uppgårdsfastigheten som i början av 1980-talet ställdes till föreningarnas förfogande som föreningsgård och
hembygdsmuseum.

Att underhålla vandringsleden med utkikstorn, anslagstavla vid Sjöängen och Välkommen skylten i Färjebacken.